ล่าสุด

การซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้.

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. สภ.ไทรน้อย ได้ดำเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัย เพลิงไหม้อาคารสถานีตำรวจ โดยข้าราชการตำรวจ สภ.ไทรน้อย ร่วมกับเทศบาลตำบลไทรน้อย ซึ่งเป็นการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้และการปฏิบัติการดับเพลิงของข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นไปตามแผน นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กำหนดให้สถานีตำรวจทุกแห่งจะต้องจัดจำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ(อย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง) เช่นกรณีเกิดอัคคีภัย เจ้าหน้าที่ต้องสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ที่ต้องให้คำแนะนำในการอพยพคน และการขนย้ายเอกสารและสิ่งของสำคัญ ตามลำดับก่อน-หลัง ไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอพยพผู้ต้องหาในห้องควบคุม

10401996_621793607953970_414615958570114566_n 10470590_621793911287273_3509620846921026954_n 11029495_621794231287241_3678414865896890718_n1510648_621793861287278_8470448196193036423_n1661191_621793367953994_666537573915215944_n10986638_621793087954022_2407389020181190675_n11011752_621793807953950_8751362027639374640_n11029495_621794231287241_3678414865896890718_n11070266_621792994620698_8397887998810641857_n11070962_621793434620654_430802818848333177_n11075176_621793114620686_8418297080930165812_n11081386_621792991287365_6520870988540020068_n11083869_621793504620647_4723806774488667140_n