ล่าสุด

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC.

สภ.ไทรน้อย ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ ที่กำลังจะมาถึงในปลายปีนี้ โดยได้เชิญอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนวัดไทรใหญ่ มาสอนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สภ.ไทรน้อย ในการนี้ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรใหญ่ และ อาจารย์ภาษาอังกฤษ ทั้ง ๓ ท่าน เป็นอย่างสูงซึ่งเป็นโครงการที่เราจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องทุกๆ เดือน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความพร้อมและ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

11026167_621808987952432_4274862451032348767_n 11076210_621808911285773_7964602291664977983_n 11081183_621808974619100_8080388255543924195_n 1536427_621807397952591_2573139977924711335_n 1908460_621808844619113_528494617338657687_n 10269355_621807477952583_1560432776788076591_n 11011075_621807444619253_4152024700082294860_n 11059430_621807381285926_3158084995113182002_n