ล่าสุด

มอบรางวัลตำรวจปฏิบัติงานดีเด่น ตามนโยบายโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘

สภ.ไทรน้อย ได้จัดการประชุมข้าราชการ
ตำรวจประจำเดือน มี.ค.๒๕๕๘ และมอบรางวัลตำรวจปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ด้านบริการ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ โดยมีข้าราชการตำรวจได้รับรางวัลบริการดีเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ค่ะ
๑.ด้านการบริการทั่วไป ได้แก่ ด.ต.โสภณ แตงขาว
๒. ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ได้แก่ พ.ต.ท.สมอาจ หมั่นอุตสาห์
๓. ด้านการป้องกันอาชญากรรม ได้แก่ ด.ต.อนุรักษ์ โกฏิรักษ์
๔ ด้านอำนวยการจราจร ได้แก่ ด.ต.ชัยชนะ พวงเพชร
๕. ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ด.ต.หญิง กัญญานันท์ ไผ่นวล
โดยข้าราชการตำรวจที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล จาก พ.ต.อ.เกียรติกุล สนธิเณร ผกก.สภ.ไทรน้อย
เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สภ.ไทรน้อย

1555466_622257171240947_6019148362528863565_n 1555466_622257234574274_214454884611012646_n 10923509_622257094574288_8127100111188261290_n 11013157_622257041240960_7248822025030177621_n 11060258_622257151240949_4982478436630176246_n 11070096_622257091240955_8610851717381103124_n 11077858_622257037907627_6270476389292708965_n 11081129_622257097907621_1600689257069472414_n