ล่าสุด

ร่วมสร้างบุญกุศลในการสร้างอาคารห้องสุขา จำนวน20ห้องของทางวัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลในการสร้างอาคารห้องสุขา จำนวน20ห้องของทางวัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ซึ่งในงบประมาณการก่อสร้าง๕ล้านบาท ซึ่งยังขาดปัยจัยในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก จึงขอบอกบุญไปยังทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้การก่อสร้างห้องน้ำในครั้งนี้ สำเร้็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านเเละครอบครัว