ล่าสุด

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่๗ตุลาคม๒๕๕๗ เวลา๑๗.๐๐น. ณวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี