ล่าสุด

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สภ.ไทรน้อย จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรไทรน้อย (กต.ตร.สภ.ไทรน้อย) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม (ชั้น ๓) สภ.ไทรน้อย โดยมีท่านคณะกรรมการและท่านที่ปรึกษา ให้เกียรติมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในที่ประชุมได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ กต.ตร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ กต.ตร.รวมกัน ๑ ทศวรรษ หรือ ๑๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๔ ท่าน หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้ตรวจสถานที่ห้องรับแจ้งความ (one stop service) เพื่อดำเนินการปรับปรุงต่อไป

S__13058086

S__13058085

S__13058083

S__13058082

S__13058080

S__13058079

S__13058077

S__13058073

S__13058069

S__13058067

S__13058058

S__13058053

S__13058052

63270

63269