ล่าสุด

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโครงการปักกลด

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสานนาม ผกก.สภ.ไทรน้อย พร้อมคณะกต.ตร.ของสภ.ไทรน้อย ได้ตรวจเยี่ยม “โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด)” ติดตามความคืบหน้า และสอบถามปัญหาต่างๆ มีผู้นำชุมชน ส.อบต. ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมประชุม โดยชุดปักกลดได้รายงาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
49841

49840

49839

49838

49837

49840พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสานนาม ผกก.สภ.ไทรน้อย พร้อมคณะกต.ตร.ของสภ.ไทรน้อย ได้ตรวจเยี่ยม “โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด)” ติดตามความคืบหน้า และสอบถามปัญหาต่างๆ มีผู้นำชุมชน ส.อบต. ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมประชุม โดยชุดปักกลดได้รายงาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา