ล่าสุด

กิจกรรมทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ สภ.ไทรน้อย

วันพุธที่ 12 ธ.ค.2561 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสานนาม ผกก.สภ.ไทรน้อย
ประชุมชี้แจงข้อราชการ และให้มีการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ บริเวณรอบๆ อาคารสถานีตำรวจ
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักความสะอาดและความสามัคคี การทำงานจิตอาสาร่วมกันเป็นหมู่คณะ

110259 110260 110262 110263 110266 110267 110268 110269 110270 110271 110272 110273 110275