ล่าสุด

กิจกรรมการอบรมปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ณ ห้องประชุมชั้น3 สภ.ไทรน้อย

วันพุธที่ 19 ธ.ค.61 เวลา 13.30 น.พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสานนาม ผกก.สภ.ไทรน้อย
ได้จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ( CPR )  ให้แก่ข้าราชการตำรวจ  โดยเชิญเจ้าหน้าที่กู้ภัย และพยาบาลกู้ชีพ  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

สภ.ไทรน้อย25611219_๑๘๑๒๒๐_002825611219_๑๘๑๒๒๐_001925611219_๑๘๑๒๒๐_006825611219_๑๘๑๒๒๐_006725611219_๑๘๑๒๒๐_003925611219_๑๘๑๒๒๐_003725611219_๑๘๑๒๒๐_003525611219_๑๘๑๒๒๐_003225611219_๑๘๑๒๒๐_002525611219_๑๘๑๒๒๐_002425611219_๑๘๑๒๒๐_002225611219_๑๘๑๒๒๐_001425611219_๑๘๑๒๒๐_001125611219_๑๘๑๒๒๐_0008