ล่าสุด

ฝากบ้านไว้กับตำรวจ 2556

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ใครไปเที่ยวไหน อุ่นใจฝากบ้านไว้กับตำรวจ
ผู้ใดสนใจ ติดต่อ 0-25971411-2
0-292398778
ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องเตรียม
ชื่อเจ้าของบ้าน
บ้านเลขที่ ที่ตั้งของบ้านที่จะเข้าโครงการฯ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

313_1