ล่าสุด

ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.วสันต์ บุญเจริญ
รอง ผบก.ฯ รรท.ผกก.สภ.ไทรน้อย

พ.ต.ท.วัชรวิชญ์ นิธิวรรัชย์
รอง ผกก.สส.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.สราวุฒิ ปรีดากรณ์
รอง ผกก.ป.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.ชำนาญ วงศ์ศรีเผือก
พงส.ผนพ.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.ชาคิน แดงอรุณ
พงส.ผนพ.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.ประภาส พรมคล้าย
สวป.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.หญิง อัมพรภัค ละออง
สว.อก.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.ชาญชัย ตาลสุกเรือง
สว.สส.สภ.ไทรน้อย