ล่าสุด

ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.วิทยา บวรศิขริน
ผกก.สภ.ไทรน้อย

พ.ต.ท.พิษณุ เพ็ชร์คำ
รอง ผกก.สส.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.กฤติพงศ์ รุ่งโรจน์โชติอุดม
รอง ผกก.ป.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.สมโภชน์ เรืองหิรัญวนิช
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.สมอาจ หมั่นอุตส่าห์
สว.(สอบสวน)สภ.ไทรน้อย
ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ ปัญญารักษ์
สวป.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.หญิง อัมพรภัค ละออง
สว.อก.สภ.ไทรน้อย
พ.ต.ท.พรศักดิ์ ทุมสงคราม
สว.สส.สภ.ไทรน้อย