ล่าสุด

งานสอบสวน

พ.ต.ท.สมโภชน์ เรืองหิรัญวนิช
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย

พ.ต.ท.สมอาจ หมั่นอุตส่าห์
สว.(สอบสวน)สภ.ไทรน้อย

ร.ต.ท.บัณฑิต ภวภูตานนท์
พงส.สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท.ศุภกร จันทมัตตุการ
พงส.สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท.วุฒิกิจ บัวนวล
พงส.สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท.ขวัญชัยณรงค์ เที่ยงธรรม
พงส. สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท.ธนาเดช วรรธธนภาส
รอง สว.(ป.) สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ต.อำพล ขวัญพรม
รอง สว.(สส.) สภ.ไทรน้อย
ร.ต.ท.นพดล น้อยทรง
รอง สว.(ป.)สภ.ไทรน้อย
ด.ต.อนุตร วิสุทธิศิริ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรน้อย
ด.ต.ทินกร รัตนพลที
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ไทรน้อย
ด.ต.ทนง แสงศรี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรน้อย
ด.ต.ลัญชกร โฉมห่วง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรน้อย
จ.ส.ต.วันชนะ น้อยมาก
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรน้อย